ข่าวสังคม

ศาลยกฟ้องยันความบริสุทธิ์ โอ๊ต ภาดา เผยเป็นแพะรับบาปจากคดีโกง สจล. ทั้งๆ ที่ไม่ได้โกงโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกระทรวงยุติธรรม ได้อนุมัติเงินเยียวยาเป็นจำนวนเงินรวม 1,073,000 บาท

ศาลยกฟ้องยันความบริส...

พรรคทางเลือกใหม่เปิดที่ทำการพรรคย่านบางกรวยสอนอาชีพให้กับประชาชนที่สนใจต่อ ยอดสร้างรายได้ให้กับครอบครัวพร้อมระบุยังคงต้องต่อสู้ในสถานการณ์ที่ยังไม่ปกติ

พรรคทางเลือกใหม่เปิด...