ผอ.เขตพระนคร นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ประธานที่ปรึกษาสภาฯ จัดประชุมและแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการสภาคนเมือง เขตพระนคร โดยแต่งตั้ง ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ เป็นประธานสภาฯ เขตพระนครดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ เป็นคณะกรรมการ สภาฯ เขตพระนคร

ผอ.เขตพระนคร
นายสัมฤทธิ์ สุมาลี
ประธานที่ปรึกษาสภาฯ จัดประชุมและแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการสภาคนเมือง
เขตพระนคร โดยแต่งตั้ง
ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ
เป็นประธานสภาฯ เขตพระนคร
ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ
เป็นคณะกรรมการ สภาฯ
เขตพระนคร

วันจันทร์ที่ 30 ม.ค. 66

พร้อมกันนั้นได้มีการประชุมสภาฯ เขตพระนคร โดยมี ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ
เป็นประธานสภาฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยผอ.เขตพระนคร
คุณกฤษดา เพ็ชร์สีสัง และ
คุณอรศรี ผลถาวร ที่ปรึกษาสภาฯ
คุณพรรณี เลิศสมผล รองประธานสภาฯ
เจ้าอาวาส-อิหม่ามหรือผู้แทนมัสยิดต่างๆ
ผู้กำกับสน.ต่างๆ
สัสดีเขตและผู้บริหารเขตผอ.มหาวิทยาลัยและโรงเรียนต่างๆ
ประธานเครือข่าย-ประธานสภา-ประธานสมาคม-ประธานอาสาสมัคร-ประธานชมรมต่างๆ
คุณเรืองชัย องค์ศรีตระกูล ประธานศาลเจ้าพ่อหนู
ผู้แทนศาล-ผู้แทนสมาคม-ผู้แทนพิพิธภัณฑ์ต่างๆ
ผู้บริหารห้างสรรพสินค้าต่างๆ, ผอ.ศูนย์บริการสาธารณสุข
ผู้แทนการไฟฟ้าและการประปานครหลวง
นักธุรกิจ-ผู้ประกอบการในพื้นที่เขตพระนคร
คุณธนวินท์ ภิญโญโสภณ เลขาสภาฯ และคณะกรรมการสภาฯ ร่วมประชุมเพื่อหารือบริหารจัดการกรุงเทพฯ
ตามนโยบายของผู้ว่ากรุงเทพฯ
รศ.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่ของทุกคน

ณ ห้องประชุมเพชรพระนคร สำนักงานเขตพระนคร

สมาชิก#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

#ก๊อปนิวส์วาไรตี้ดอทคอม/เอกชัย/รายงาน0894981477

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

NEWS UPDATE TODAY