รัฐมนตรียุติธรรม สร้างการรับรู้หลังปลดล็อกพืชกระท่อม แก่ภาคอุตสาหกรรม-เกษตร และประชาชนทั่วไปในงานสัมมนาเชิงวิชาการ“อนาคตกระท่อม กับการปลดล็อกสู่พืชเศรษฐกิจ” เพื่อส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้

รัฐมนตรียุติธรรม สร้างการรับรู้หลังปลดล็อกพืชกระท่อม
แก่ภาคอุตสาหกรรม-เกษตร และประชาชนทั่วไปในงานสัมมนาเชิงวิชาการ“อนาคตกระท่อม
กับการปลดล็อกสู่พืชเศรษฐกิจ” เพื่อส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้

วันที่ 22 ธันวาคม 2564เวลา 13.30 น.

ที่อาคารสำนักงาน บริษัท ข่าวสด จำกัดนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษหัวข้อ“เมื่อกระท่อมไม่ใช่สารเสพติด แต่เป็นพืชเศรษฐกิจ
ทำเงิน”ในงานสัมมนาเชิงวิชาการ “อนาคตกระท่อม กับการปลดล็อกสู่พืชเศรษฐกิจ” พร้อมด้วย นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.)ร่วมเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ “การปลดล็อก
พืชกระท่อม ปลูก-ขาย อย่างไร ให้ถูกกฎหมาย” และยังมีวิทยากรร่วมสัมมนาอีก 2 ท่าน ได้แก่ ภก.วราวุธ เสริมสินสิริ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ให้ความรู้ในหัวข้อ “ผลิตภัณฑ์จากกระท่อม นำเข้า-ส่งออก ไปกับอย.”
และคุณอรพินทร์ พญาพิทักษ์สกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จำกัด กูรูทอล์ก ในหัวข้อ “รู้วิธีเพาะ-ปลูกและดูแลพืชกระท่อม” โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาจากการเปิดรับลงทะเบียนจำนวนกว่า 40 คน เข้าร่วมฟังสัมมนาอีกทั้งยังมีการไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านเฟซบุ๊กเทคโนโลยีชาวบ้านเฟซบุ๊กเครือมติชน และเฟซบุ๊กของสำนักงาน ป.ป.ส.

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ตนได้ผลักดันให้มีการปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด ประเภทที่ 5 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เป็นต้นมา ประชาชนสามารถเพาะปลูก ครอบครอง และจำหน่ายใบพืชกระท่อมได้อย่างเสรี แต่การนำใบกระท่อมไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ อาทิ รักษาโรค อาหาร หรือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนั้น ต้องได้รับใบอนุญาต และทำตามกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ การจัดสัมมนาดังกล่าวเพื่อชี้ถึงอนาคตพืชกระท่อมทุกกระบวนการ ตั้งแต่เพาะปลูก
ไปจนถึงภาคส่วนของอุตสาหกรรมกระท่อมในอนาคต รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของแต่ละภาคส่วนเพื่อร่วมใจกันเดินหน้าพืชกระท่อมในฐานะพืชเศรษฐกิจไทยอย่างเต็มรูปแบบ และในปี 2565 ซึ่งคาดว่าจะเป็นปีที่สถานการณ์ต่าง ๆ จะเอื้ออำนวยต่อการเดินหน้าโครงสร้างอุตสาหกรรมกระท่อมมากขึ้น

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ส. คำนึงถึงการป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนเข้ามาเกี่ยวข้องกับพืชกระท่อม เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพและอนามัย ดังนั้น จึงมีแนวทางในการดำเนินการ 2 เรื่อง ได้แก่ 1) การเสนอร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. …. โดยมีวัตถุประสงค์ในการกำหนดทิศทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินการกับพืชกระท่อม ในฐานะที่ไม่ใช่พืชยาเสพติด โดยกำหนดหลักการเกี่ยวกับ
การส่งเสริมการปลูกพืชกระท่อมและการใช้พืชกระท่อมอย่างถูกวิธี เพื่อประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ และมีมาตรการ
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันบุคคลกลุ่มเสี่ยงมิให้เข้าถึงการใช้พืชกระท่อม และป้องกันการใช้ในทางที่ผิด เช่นกำหนดระบบอนุญาตเกี่ยวกับการนำเข้าหรือส่งออกใบกระท่อมกำหนดการพักใช้ เพิกถอนใบอนุญาต กรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือในกรณีที่ขาดคุณสมบัติ การกำหนดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ ทำหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลการนำเข้าหรือส่งออก เพื่อป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิด และกำหนดบทลงโทษต่อผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย เป็นต้น 2) การเสนอความเห็นไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อแก้กฎหมายในระดับกฎกระทรวง
ทั้งนี้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว อยู่ระหว่างการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

ทั้งนี้ นอกจากการสัมมนาแล้ว ภายในงานยังมีการออกบูธให้ความรู้ด้านพืชกระท่อม สาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากพืชกระท่อม อาทิม็อกเทลกระท่อม ผลิตภัณฑ์น้ำกระท่อมต้นแบบ ฯลฯ นำมาแสดงเป็นตัวอย่างให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ศึกษาหาความรู้เพื่อต่อยอดสำหรับผู้ที่สนใจเริ่มทำธุรกิจเกี่ยวกับพืชกระท่อมในอนาคตอีกด้วย

Crจุ๊บแจง
#ข่าวเป็นข่าวดอทคอม/เอกชัย/รายงาน0894981477

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

NEWS UPDATE TODAY